Delaktighet är en framgångsfaktor

och vi förespråkar transparens i allt vi gör. Du kan till exempel följa och kommentera ditt byggprojekt online.