Ett komplett byggföretag i Stockholm

Axela är ett komplett byggföretag som utför renovering, ombyggnad och tillbyggnad över hela Stor-Stockholm. Vår huvudinriktning är renovering av innergårdar och större lokalanpassningar. I samarbete med olika försäkringsbolag åtgärdar vi även vattenskador, brandskador och inbrottsskador.

Företaget startades 2007 av Magnus Jansson, Patrick Borgvall, Peter Fällman och Rolf Eriksson. Idag drivs företaget av ett antal nyckelpersoner som samtliga under många år drivit egna byggfirmor med diverse inriktningar; däribland renovering av innergårdar, försäkringsjobb, lokalanpassningar, specialinredningar, måleri, kakel, sten, badrum och konstruktion. Tack vare delägarnas olika bakgrunder finns en unik kompetens och bredd inom Axela.

Engagemang, transparens och ödmjukhet

Verksamheten präglas av tre ledstjärnor – Engagemang, Transparens och Ödmjukhet. Visionen är att vara Stockholms främsta byggföretag både för kunder och för medarbetare.

Engagemanget och intresset för våra kunder och medarbetare ligger till grund för allt vi gör och för det resultat vi åstadkommer. Våra medarbetare uppmuntras hela tiden till kompetensutveckling och ökat ansvar. Det gör att vi säkrar kvaliteten i alla led och kan föra en nära dialog med våra kunder.

Vi är övertygade om att delaktighet är en framgångsfaktor och vi förespråkar transparens i allt vi gör. Våra uppdragsgivare ska alltid veta hur lång tid arbetet tar och hur mycket det kommer att kosta. Som en del i att utveckla insynen i verksamheten, erbjuder vi våra kunder möjligheten att följa och kommentera sina byggprojekt online.

Alla jobb vi utför innebär nya utmaningar. Oavsett om det handlar om att skapa en väl fungerande vardag för de boende under byggnadsarbetet, eller att själva bygget visar sig vara extra komplext, tar vi våra kunders behov och önskemål på största allvar. Ödmjukhet inför uppgiften är ett måste för att skapa ett gott resultat.

Certifiering

Axela är medlem i Sveriges Byggindustrier och i Byggmästareföreningen. Företaget har högsta kreditvärdighet AAA och är tilldelat VVV-rating.