Renovering, ombyggnad och tillbyggnad över hela Stockholm

Axela erbjuder en mängd olika byggtjänster under ett och samma tak. Inget jobb är för stort eller litet för oss. Om du planerar ett byggprojekt är du alltid välkommen att höra av dig för fri konsultation.

Vi utför totalentreprenader där vi har det totala ansvaret för projektering och funktioner genom vårt breda nätverk av underentreprenörer.

För privatpersoner kan vi exempelvis hjälpa till med ombyggnader och tillbyggnader, bygga en sommarstuga eller en altan. Vi har även all utrustning som krävs för att resa husblock eller återuppbygga ditt hus om det exempelvis har utsatts för brand.

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare åtgärdar vi betongskador i innergårdar och parkeringsgarage samt genomför ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar i kontorsmiljöer och industrier.

En annan viktig del av vår verksamhet är sanering av vatten och brandskador. Här samarbetar vi med ett flertal försäkringsbolag.