Skadeprocessen

Axela följer ett strikt arbetsflöde vid skadehantering. Processen är noggrant utformad för att skadorna ska kunna åtgärdas så effektivt och smidigt som möjligt.

Processen vid skadehantering beskrivs nedan i stora drag. (Förkortningar: FT = Försäkringstagaren, FB = Försäkringsbolaget).

  1. FT upptäcker skadan och anmäler till FB.
  2. FB tar emot anmälan och kontaktar Axela för att beställa arbetet.
  3. Axela mottar uppdraget och kontaktar FT inom 8 arbetstimmar för att boka tid för besök och besiktning.
  4. Enligt överenskommen tid genomför Axela besiktningen hos FT inom 5 dagar efter mottaget uppdrag.
  5. Axela tar fram en Meps-kalkyl senast 5 dagar efter besiktningen som skickas till handläggaren på FB tillsammans med en besiktningsrapport och fotografier. Inom samma tid får FT offert på egen kostnad.
  6. FB godkänner eller avvisar kalkylen inom 2-4 dagar. FT godkänner att Axela kan påbörja arbetet.
  7. Axela lämnar över en tids- och reparationsplan till FT samt informerar om hur arbetet kommer att gå till med de olika hantverkarna. Eventuella avvikelser meddelas omgående FT och FB.
  8. Axela åtgärdar skadan.
  9. Axela inspekterar det utförda arbetet. Protokollet från besiktningen skickas till FB. Arbetet synas och godkänns av FT.
  10. Axela skickar slutfaktura till FB senast 60 dagar efter avslutad reparation. FT får inom samma tidsperiod faktura på självrisk, åldersavdrag och eventuella tilläggsarbeten.