Vad döljer sig i din innergård?

Problem med slitna innergårdar finns över hela Stockholm. Kontrasten mellan vad som syns på utsidan av innergården och insidan kan vara stor. Konstruktionen kan dölja vittrande betong och rostande stålbalkar som gör att lokaler eller garage under jord riskerar att rasa in.

Många fastigheter i Stockholm byggda vid 1900-talets början har koksaska som fyllningsmassa i innergårdarna. Om hål skulle uppstå i tätskiktet, räcker det med ett par regnskurar innan vatten börjar sippra ner och skada fyllningen. Föreställ dig tyngdskillnaden mellan en torr och en blöt sandsäck: en blöt fyllningsmassa blir, precis som sanden, tyngre och ökar belastningen på balkar och därmed risken för ras. I de fall där koksaska använts bildas dessutom svavelsyra som börjar fräta bort materialet och som utgör en ren hälsorisk för de boende.

Ordna besiktning redan idag

Livslängden börjar ta slut för många av Stockholms innergårdar. Vi rekommenderar därför en besiktning av din gård för att kontrollera det nuvarande tillståndet samt för att utreda om eventuella åtgärder behöver sättas in. Genom vårt breda nätverk kan vi hjälpa dig vidare i kontakten med olika sakkunniga aktörer för besiktning och projektering.

Lång erfarenhet av gårdsrenovering

Axela har genomfört flera omfattande renoveringar av innergårdar i Stockholms innerstad. Som din byggleverantör ser vi till att lyfta fram möjligheterna i miljön – för ett slutresultat som överträffar dina förväntningar. I våra tidigare projekt har vi bland annat avlägsnat gammal och skadad betong, gjutit nya betongbjälklag, fuktsäkrat och isolerat. Projekten har i flera fall även omfattat en försköning av gården genom stensättning eller andra typer av utsmyckningar.

 • Maria Prästgårdsgatan

  När uppdragsgivaren kontaktade oss rasade det ner flagor från betongen i taket på de parkerade bilarna. Det ledde till en totalrenovering av innergårdens garage.
  Till projektet

 • Östgötagatan

  Uppdraget innebar en totalrenovering av innergården där vi rev ut all gammal och skadad betong, gjöt nya betongbjälklag, fuktsäkrade och isolerade.
  Till projektet 

 • Västmannagatan

  Åt hotell Gustav Vasa byggde vi hotellrum med en atriumöppning på innergården. Vi byggde även ett gårdshus och 13 hotellrum på fastighetens vind.
  Till projektet