Renovering av parkeringsgarage

Betongskador är vanligt förekommande i garage och parkeringshus över hela Stockholm. Det är ett allvarligt säkerhetsproblem eftersom rostande armering medför att bärförmågan i konstruktionen minskar.

Den främsta orsaken till betongskadorna är de vägsalter som bilarna drar med sig in i byggnaderna vintertid. Klorider i tösalterna tränger in i betongen och leder till att armeringen rostar. Att det sipprar ner vatten på bilarna på våningen under eller att betongen börjar vittra sönder är tydliga tecken på att åtgärder behöver vidtas. Skadornas totala omfattning syns sällan utanpå. Regelbundna inspektioner är därför nödvändiga för att bedöma garagets skick och för att säkerställa rätt underhåll.

Axela kan ta fram kompletta åtgärdsplaner tillsammans med våra sakkunniga samarbetspartners och genomföra totalrenoveringar eller punktinsatser i garage och parkeringshus drabbade av betongskador.