Ställ dina frågor till oss!

En välmående innergård är en fråga om trygghet och säkerhet för de boende. Om du känner dig osäker på gårdens skick i din fastighet är du välkommen att höra av dig för kostnadsfri rådgivning.

Axela har genomfört flera omfattande renoveringar av innergårdar i Stockholms innerstad. I våra tidigare projekt har vi bland annat avlägsnat gammal och skadad betong, gjutit nya betongbjälklag, fuktsäkrat och isolerat. Projekten har i flera fall även omfattat en försköning av ytan på innergårdarna genom stensättning eller andra typer av utsmyckningar.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper, visar hur du kan titta på gården eller kommer förbi på ett besök. Axela har koll på hela processen – från besiktning och tillståndsbedömning, till projektering och upphandling och kan hjälpa dig vidare i kontakten med olika sakkunniga aktörer. I vårt kontaktnät finns bland annat Cement och Betong Institutet, Stockholm Betongkonsult, Tyréns, HSB Konsult och Ramböll.

Välkommen att kontakta oss på telefon 08-588 966 00.