Välj det säkra före det osäkra

Tecken på en skadad innergård syns ofta i form av sprickbildningar, vittrande betong eller synlig armering i tak- och väggytor under innergården. Skadornas totala omfattning går dock inte att upptäcka för blotta ögat och en besiktning är därför alltid nödvändig.

Vid en statusbedömning kontrolleras kvaliteten och hållbarheten i balkar och konstruktionsbetong. Man gör bland annat borrprover i balkarna, undersöker om fyllningsmassan är fuktig och testar i så fall hur högt tryck underbetongen klarar av.

Utifrån besiktningen tar till exempel CBI Betonginstitutet fram en rapport med eventuella åtgärder. Det kan leda till att hela konstruktionen måste rivas, men ibland räcker det med att göra förstärkande punktinsatser, såsom att lägga ett nytt tätskikt.

Kostnadsfri rådgivning

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Axela för kostnadsfri rådgivning. Vi visar hur du kan titta på gården och kommer gärna ut till din fastighet tillsammans med en sakkunnig konsult. Kontakta oss på telefon 08-588 966 00.