Uppdragsgivare brf Masken 44

Uppdraget innebar en totalrenovering av innergården där vi rev ut all gammal och skadad betong, gjöt nya betongbjälklag coh byggde in ett nytt fuktsäkrat och isolerat tätskikt. Lokalen tjänade en högre takhöjd och ytan används idag till sopsug istället för cykelrum.