Totalentreprenad om 3500 kvm

Uppdraget omfattade en totalentreprenad om cirka 3500 kvadratmeter. Vi rev det befintliga kontoret på 1100 kvadratmeter och skapade nya kontorsytor med många öppna ytor och mycket glas enligt kundens önskemål.

På markplanet anpassade vi lagerytor om cirka 2200 kvadratmeter. I den mekaniska verkstaden krävdes byggnation av ett helt nytt fläktrum på ett nytt entresolplan. Vi skapade också ytor för kontor, labb, lastkaj med mera.

I garaget byggde vi en helt ny undercentral för fjärrkyla som fördelades i hela fastigheten. Uppdragets samtliga delar projekterades av Axela tillsammans med våra samarbetspartners.