Axela bygger om, även på webben.

Den nya webben beräknas vara uppe till våren 2023.

Huvudkontor
Axela AB
Bergkällavägen 20
192 79 Sollentuna
Telefon: 08-588 966 00
E-post: info@axela.nu
Fax: 08-588 966 99

Ekonomi

Pdf-fakturor skickas till:
se5565724886@doctech.nu

Axela AB
SR1054
Box 54
701 41 Örebro

Märkning skall utföras enl följande exempel: AP12011201 dvs. AP + 8 siffror

Vi ser helst att ni använder Pdf-fakturor då Axela vill arbeta för miljön och minska pappersanvändningen.