Frågor och funderingar?

Om du planerar ett byggprojekt är du varmt välkommen att höra av dig till oss för fri konsultation. Vi svarar gärna på alla dina frågor.

Huvudkontor
Axela AB
Bergkällavägen 20
192 79 Sollentuna
Telefon: 08-588 966 00
E-post: info@axela.nu
Fax: 08-588 966 99

Ekonomi

Pdf-fakturor skickas till:
se5565724886@doctech.nu

Axela AB
SR1054
Box 54
701 41 Örebro

Märkning skall utföras enl följande exempel: AP12011201 dvs. AP + 8 siffror

Vi ser helst att ni använder Pdf-fakturor då Axela vill arbeta för miljön och minska pappersanvändningen.